%

Вратата хлопна

ВРАТАТА ХЛОПНА.
След теб леглото
остана объркано –
за разлика от чувствата.
Притихнала съм като птица
изоставена от своето ято :
душата ми – опъната струна
в очакване на пицикато.
Аз твоя съм – без фалш и без измама,
и съм щастлива че те нося в мен,
че твоят син ще каже „мамо”
и ти ще бдиш до сетния ми ден.