%

Устрем

Тръпнат от взиране дълго очите ми,
тегне от болка морна снагата ми -
в гонитбата с времето,
с хората, със себе си...
Още съм млада и вярвам
ще пробудя заспалите,
ще извикам на глухите:
Чуйте сърцето ми!
Гласът му за мене е устрем,
а хляб е за вас...
Но ... не нося скиптър вълшебен
в ръцете си и
не крия от вятър и буря лицето си,
не умея друг да изблъскам –

сама ще пробия
без връзка!

Тогава
Измамни, лъжливи, фалшиви
Ще ахнете?
Не! Уморени ще спрете,
пресипнали,
изумени от страх
и превърнати в прах!