%

Последна среща

Сърцето ти посрещна много дами –
потърсило във всяка капка доброта,
как неусетно себе си измами –
душата стене в няма самота.
Седиш до мен неузнаваем,
със други остарял, в косите сняг :
светът бе твой – широк, безкраен,
защо се връщаш днес на моя бряг?
Кафето ти дими, дими, изстива..
Последна среща – поглед като вик,
забрава страшна спомена обвива
и като пепел го разпръсва в миг :
безбройни маски от себе си измил –
ръце протягаш и зъзнеш в пустота?
Отивам си – ти с никой не си бил,
последна среща със твоята вина.