%

Моя свещена земя

Българийо,
калила се във битки и пожари,
оставили в гръдта ти огнен плам,
към бъдните години с него полетяла –
ти вихър си, мой войн непобедим!
Българийо,
Благодаря ти за Балкана – стария,
родил герои и светци,
благодаря ти за полето – морното,
осеяно от стъпки на борци.
Българийо,
Земя вековна, родна и свещена,
земя на Аспарух, Борис и Симеон,
земя откърмила чеда благословени –
днес сторвам ти дълбок поклон!