%

Две ръчички

Мое мъничко момче,
свел главица – житен клас
до разцъфнал полски мак :
само две ръчички –
твоите, дете,
стоплям в студ и мрак.

Сутрин рано
слънцето ме буди –
грейнало във твоите коси,
две звездички трепкат луди –
светнали във твоите очи!

Нощ и ден до мен –
здрав и силен да растеш :
да ме милваш,
да ме будиш,
с две ръчички –
с твоите, дете!